بندگان گناهکار

اشتراک گذاری این مطلب!

تغییر زندگی..

اشتراک گذاری این مطلب!

وضعیت کنونی...

اشتراک گذاری این مطلب!

با همسرتان...

برای اینکه همسرتان با شما رو راست باشد سعی کنید او را درک کرده و برای افکار و احساساتش ارزش قائل شوید اگر حرف ها و گفته های او مطابق میل شما نیست از خود واکنش تند نشان ندهید زیرا به این وسیله بذر بی اعتمادی در زندگی خود می کارید.

وقتی همسرتان با شما درد دل می کند و راز دلش را با شما در میان می گذارد ،احساساتش را بپذیرید و به او نگویید که اسرار درونش ناخوشایند و بی رحمانه است.

به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نکنید زیرا انتقاد پیاپی باعث می شود که شوهرتان از شما فاصله بگیرد.

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

حدیث روز..

امام علی (ع) می فرمایند:

العجب لغفله الحساد عن سلامه الاجساد..

شگفتا که حسودان از سلامتی خود غافل مانده اند..

نهج البلاغه حکمت 225

اشتراک گذاری این مطلب!